Spotkanie szkoleniowe psychologów i pedagogów

konferencja

W dniu 5 listopada 2014 roku w naszym zespole miała miejsce konferencja dla pedagogów i psychologów szkolnych, dotycząca rekrutacji, orzecznictwa i funkcjonowania w szkole dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W jej trakcie wygłoszone zostały następujące referaty :

„Młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym – MOS dzienny” – Anna Przetocka – dyrektor ZSiPS w Krakowie.

„Praca socjoterapeuty, blaski i cienie”– Agata Papuga – socjoterapeuta MOS nr 1.

„Procedura orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym” – Katarzyna Tomaszek-Ścisłowska – psycholog – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Krakowie.

„Współpraca z sądem rodzinnym” – Monika Domagała, kurator – specjalista rodzinny Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia.

Wypełniona po brzegi aula była dowodem, że zagadnienia poruszone w trakcie spotkania są bardzo ważne szczególnie dzisiaj, kiedy wzrasta liczba uczniów z problemami szkolnymi i środowiskowymi. Uczestnicy mieli możliwość dyskusji i uzyskania indywidualnej konsultacji. Na zakończenie nasi goście otrzymali zaświadczenie o udziale w konferencji.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest