Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie…

Do 10 kwietnia 2020 r. przedłużone zostało czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Ukazały się nowe rozporządzenia MEN: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne.
Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie zobowiązuje uczniów do nauki zdalnej.

Bardzo prosimy o sprawdzanie na bieżąco wiadomości przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Jednocześnie informujemy, że można uzyskać wsparcie psychologa oraz pedagoga szkolnego poprzez dziennik elektroniczny Vulcan. Prosimy o kontakt z wybranym specjalistą: pedagog szkolny – Agnieszka Krawiec, Adrianna Widomska; psycholog szkolny – Agata Wojciechowska – Papuga, Dominika Zaborska, Paulina Caban.

Prosimy o przestrzeganie zaleceń formułowanych przez Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie internetowej www.gov.pl. Przypominamy, że zarządzony czas kwarantanny nie oznacza okazji do zabawy i wzmacniania kontaktów towarzyskich. Przedsięwzięcie ma na celu wyeliminowanie problemu rozprzestrzeniania się wirusa i uchronienie przed jego przykrymi konsekwencjami. Ograniczmy zatem kontakty z innymi ludźmi. W tym celu pozostańmy w domach, unikajmy wizyt w miejscach publicznych, używajmy dostępnych komunikatorów internetowych, dbajmy o higienę ciała i umysłu, prawidłową dietę i wypoczynek.

Odwiedź stronę: PORTAL EDUKACYJNY. Bądźcie superbohaterami: zostańcie w domu!

Mamy nadzieję, że wspólnym wysiłkiem i zaangażowaniem przetrwamy ten trudny czas.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest