Szkolenie dla pedagogów, psychologów, terapeutów i nauczycieli pracujących z młodzieżą w szkołach i placówkach oświatowych

Uczeń sprawiający trudności.
Spotkanie szkoleniowe z zakresu pracy z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Miejsce: Kraków, ul. Lubomirskiego 21
gmach Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

Termin: 5 czerwca 2023 r.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:00 – 13:00

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia mailowe pod adresem zsips@interia.pl lub telefoniczne:
12 421 07 09.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Uczestnik otrzyma pisemne zaświadczenie uczestnictwa.

Program szkolenia:

1. Procedury postępowania w pracy z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym – aspekt prawny

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym

3. Dobre praktyki z doświadczenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Krakowie

4. Wykorzystanie robotów w zapobieganiu zachowaniom trudnym u dzieci i młodzieży

5. Panel dyskusyjny

Osoby prowadzące są praktykami i naukowcami, bezpośrednio zaangażowanymi w pracę w obszarach edukacji, socjoterapii i resocjalizacji:

· mgr Anna Przetocka – dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie

· dr Bartłomiej Chrzanowski – pracownik naukowy Collegium Human

· mgr Filip Kaszyński koordynator Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Krakowie

· mgr Maciej Dymacz – Stowarzyszenie ARID

Serdecznie zapraszamy!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest