Terapia logopedyczna

Terapią logopedyczną objęci są uczniowie z trudnościami w porozumiewaniu się, z zaburzeniami mowy werbalnej oraz z wadami wymowy.

Zajęcia rozpoczynają się od szczegółowej diagnozy ucznia. Logopeda zwraca uwagę na budowę oraz poziom funkcjonowania narządów artykulacyjnych. Ponadto przeprowadza orientacyjne badanie słuchu fizjologicznego oraz tzw. słuchu fonemowego. Na kolejnym etapie badania, logopeda określa jaki jest poziom rozwoju mowy dziecka.

Następnie, na podstawie zgromadzonych informacji tworzy indywidualny program terapeutyczny.

W zależności od deficytów występujących u dziecka dalsza terapia to:

  • ćwiczenia oddechowe: doskonalenie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechu,
  • ćwiczenia usprawniające narządy mowy wplecione w zabawy, aby dzieci nie odczuwały znudzenia i zmęczenia,
  • ćwiczenia manualne i grafomotoryczne,  zmniejszanie spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • ćwiczenia percepcji słuchowej: wdrażanie do koncentracji na bodźcach słuchowych, doskonalenie pamięci słuchowej, wzbogacanie pamięci słuchowej,
  • ćwiczenia percepcji wzrokowej: wdrażanie do koncentracji na bodźcach wzrokowych, doskonalenie pamięci wzrokowej, wzbogacanie pamięci wzrokowej,
  • ćwiczenia orientacji przestrzennej,
  • ćwiczenia w komunikacji pozawerbalnej.