XXIV Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych – Skawina 2015

Jak co roku, dwie skawińskie instytucje: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej oraz Centrum Kultury i Sportu organizowały Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego.

I oczywiście, jak co roku, byliśmy tam…
I tam, wyróżniono nas 🙂

Invalid Displayed Gallery

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest