Życzenia świąteczne

Przez Twe wielkie Zmartwychwstanie
Żywioł wszelki budzisz, Panie,
Ze snu budzisz, żywot dajesz,
W wszelkim bycie zmartwychwstajesz.”

S. Wyspiański

Porzućmy lęki – z cudu Wielkiej Nocy zaczerpnijmy nadzieję i odwagę!

Świąteczne życzenia składa dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie ZSiPS w Krakowie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest