Rok Cypriana Kamila Norwida

W roku 2021 upływa 200 lat od narodzin Cypriana Kamila Norwida. Rok 2021 jest poświęcony pamięci i twórczości  tego wszechstronnie uzdolnionego  artysty. Cyprian Kamil Norwid był poetą, dramatopisarzem, prozaikiem, myślicielem, malarzem. Pozostawił po sobie wybitne dzieła literackie, obrazy,  grafiki i poezję. Większą część życia spędził na emigracji. Niedoceniony za życia artysta patriotyzm podnosił do rangi  najwyższej […]