Rok Cypriana Kamila Norwida

W roku 2021 upływa 200 lat od narodzin Cypriana Kamila Norwida. Rok 2021 jest poświęcony pamięci i twórczości  tego wszechstronnie uzdolnionego  artysty. Cyprian Kamil Norwid był poetą, dramatopisarzem, prozaikiem, myślicielem, malarzem. Pozostawił po sobie wybitne dzieła literackie, obrazy,  grafiki i poezję. Większą część życia spędził na emigracji. Niedoceniony za życia artysta patriotyzm podnosił do rangi  najwyższej wartości.

Młodzież klasy 8a uczciła symbolicznie pamięć poety czytając jego słynny wiersz „Moja piosnka ( II)”

” Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
 Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 
Dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie….

Opracowanie: Renata Korwin

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest