Upragniony czas odpoczynku…

Przekazując wszystkim życzenia udanych wakacji i urlopów pragniemy, by obrazy z wiersza Asnyka otwierały i zamykały każdy letni dzień. Letni wieczór  ADAM ASNYK Już za­szedł nad do­li­ną Zło­ci­sty słoń­ca krąg; Ci­che od­gło­sy pły­ną Z zie­lo­nych pól i łąk. Da­le­kie lu­dzi gło­sy, Da­le­ki sły­chać śpiew I ci­chy sze­lest rosy Po drżą­cych li­ściach drzew. Pro­mie­ni gra ró­ża­na […]