Informacja o egzaminie ósmoklasisty

Drodzy Uczniowie!

Przypominamy, że 16.06.2020 r odbywa się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, 17.06.2020 z matematyki, 18.06.2020 z języka nowożytnego.
Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00.

Spotykamy się na podwórku szkolnym o godzinie 8.50.
Zabierzcie ze sobą czarny długopis i legitymację szkolną.

Proszę pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa ( maseczki), ręce dezynfekujemy w wyznaczonych punktach dezynfekcji rąk. Unikamy gromadzenia się. Stosujemy się do zaleceń nauczycieli i obsługi szkoły. Informacje o tym, w której sali zdajecie egzamin uzyskaliście od swoich wychowawców.

Powodzenia !

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych
– wytyczne MEN, CKE i GIS
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest