Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem MEN z 03.06.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 08.06.2020r. do 26.06.2020r. zostaje przedłużone czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

W dniach 16 – 18.06.2020r. odbywa się Egzamin Ósmoklasisty.
Uczniowie klas I – VII nie mają w tych dniach zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Natomiast dzień 12.06.2020r (piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest