Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r.
Ponadto:

  • od dnia  18 maja 2020 r. przywracamy możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych i innych zajęć specjalistycznych oraz konsultacji ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klasy VIII;
  • od dnia 25 maja 2020 r. istnieje możliwość udziału uczniów klas I-III w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych na terenie szkoły. W dalszym ciągu utrzymuje się realizację podstawy programowej w klasach I-III w formie nauczania zdalnego;
  • Od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Harmonogram powyższych zajęć i konsultacji zostanie stworzony zgodnie z potrzebami uczniów oraz dostosowany do warunków szkoły.

Wszystkie zajęcia i konsultacje są dobrowolne i będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Dokumenty do pobrania:

Procedury ZSIPS

OŚWIADCZENIE RODZICA COVID 19

Wniosek-zgoda na zajęcia

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest